Házená

Školní liga

Dvacátý ročník školní ligy házené dívek, Ostrava Jih

Do letošního 20. ročníku Pryč s nudou, pojďme hrát házenou se zapojil počet 13.týmů Základních škol, které se zúčastnily soutěží ve dvou kategoriích. První kategorie byla určena pro druhé a třetí třídy. V kategorii druhé pak děvčata ze čtvrtých a pátých tříd. Po celý školní rok měly Základní školy možnost účastnit se soutěže zcela zdarma. Pro zdárný průběh a organizaci byla školám zajištěna také přeprava k utkáním autobusovou dopravou.

Do projektu byly letos zapojeny tyto školy: Srbská, Kosmonautů 13, Šalounova, ZŠ V Horymírova, Sedlliště, Šenov a Havířov což je velkým příslibem k dalšímu úspěšnému školnímu roku ve školní lize a konfrontaci i s jinými regiony.

V průběhu letošního ročníku prošlo základními koly na 150 dívek a chlapců. Na školách se pak pracovalo s cca 300 děvčaty a chlapci. Závěrečného finále 14.6.2019 se zúčastnilo cca 130 žákyň a žáků spolu s 13 učiteli a svým odborným dozorem. Za pořadatele se finále zúčastnilo 10 organizátorů.

Bylo odehráno 38 utkání.

Tréninkové hodiny si každá škola organizovala v rámci svých možností a školám byly tradičně k dispozici hodiny každé úterý a čtvrtek od 15-17.00 hod ve sportovním centru Dubina.

Termíny zorganizovaných turnajových akcí, mimo pravidelný úterek a čtvrtek, které byly k dispozici celý rok, vždy 1x za měsíc.

Všechna kola probíhala systémem utkání každý s každým, bez vyhodnocení pořadí. Všichni účastníci obdrželi vždy stejné ceny a sladké odměny. Během turnajů byly soutěže v osobních dovednostech, opět o sladké odměny. Během roku pak školy obdržely dle svých žádostí míče, branky a rozlišovací dresy.

Samotné finále pak bylo formou soutěže o umístění, kde každé oceněné družstvo získalo pohár a diplom. Zároveň byli vyhodnocení nejlepší hráči jednotlivých družstev a brankáři, v jednotlivých kategoriích. Tito obdrželi památeční medaile a družstva poháry a medaile za umístění.

Každá škola dále obdržela diplom a upomínkové předměty..

Všem účastníkům byl zajištěn bezplatný pitný režim, ovoce a další občerstvení. .

Jako nejlepší hráči byli vyhodnoceni Patrik Dohnanský, Vojtěch Jančík, Matyáš Bárta, Kateřina Krokoszová, Jan Šplíchal, Ondřej Černík, Sebastian Malinovký, Daniel Vojtek, Eliška Holá,

Lukáš Jančík, Beáta Kubálková, Patrik Kovalčík, Ondra Staša a Ondra Dobovský.

Umístění:

Kategorie mladší

  • Pujmani; 2. Sedláci; 3. Kosmonauti; 4. Šemíci; 5. Šalounova

Kategorie starší:

1. Pujmani; 2. Srbi; 3. Kosmonauti; 4. Šemíci; 5. Horymírovci; 6. Šalounova a 7. Místo Sedláci

19.6.2019

Tomáš Bárta, autor projektu.

Dvacátý ročník školní ligy házené dívek, Ostrava Jih